Warning: include(/home/users/w/webstrike/domains/musica-aeterna.com/wp-content/themes/jarida/functions/updates.php): failed to open stream: Нет такого файла или каталога in /home/users/w/webstrike/domains/musica-aeterna.com/wp-content/themes/jarida/functions.php on line 61

Warning: include(): Failed opening '/home/users/w/webstrike/domains/musica-aeterna.com/wp-content/themes/jarida/functions/updates.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/zend-7.1/share/pear') in /home/users/w/webstrike/domains/musica-aeterna.com/wp-content/themes/jarida/functions.php on line 61
גופים | Musica Aeterna - classical music in Israel
Home / גופים

גופים

המקהלה הקאמרית «מוסיקה אטרנה»


המקהלה הקאמרית «מוסיקה אטרנה»

המקהלה הקאמרית «מוסיקה אטרנה»  נוסדה בירושלים בשנת 1996 על ידי איליה פלוטקין . בשנת 2008 קיבל איליה פלוטקין את אות הכבוד עבור תרומתו לחיי התרבות בירושלים ולקליטת אמנים בעיר הבירה. ...

Read More »

פילהרמוניה ירושלים


פילהרמוניה ירושלים מארגנת קונצרטים שונים אשר מתקיימים ברחבי הארץ «קשת אמנויות» מפיקה מספר פרויקטים בתמיכת המרכז לקליטת אמנים עולים, הקרן לירושלים וקרנות נוספות. מדובר בפסטיבלים שונים אשר מתקיימים ברחבי הארץ ...

Read More »
Scroll To Top