Daily Archives: 03.01.2019

20.00 אלי, אלי, למה עזבתני 18.02.19 מוזיקה אטרנה תל אביב-יפו הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה – רן ברון


עמותת "תאנה לתרבות ולהשכלה” במסגרת פסטיבל "אלי, אלי, למה עזבתני" (תהילים כב’) בהפקת של עמותת "תאנה" לתרבות ולהשכלה, בסיוע משרד העלייה והקליטה, המרכז לקילטת אמנים עולים ותושבים חוזרים מזמינה לפסטיבל ...

קראו עוד»
Scroll To Top